DE VERSCHILLENDE VERGADERINGSFORMATEN

Conferentiecentrum

De verschillende conferentievormen

Ben je ooit in een kroegkamp geweest?

We leggen je de verschillen uit zodat je volgende meeting een groot succes wordt.

 

Winnaar van het Top250-examen

Wat is een vergadering?

Bijeenkomsten zijn een vorm van gesprek in organisaties waarin een groep deelnemers uit een bepaald werkgebied door persoonlijk contact feiten, problemen, meningen en plannen bij elkaar kan brengen. Dit is om zo te zeggen de overkoepelende term voor alle onderstaande termen.

Wat is een besloten vergadering?

Wij zijn experts voor besloten bijeenkomsten!
We hebben ook de perfecte plek voor afleidingsvrije, geconcentreerde examens. 
Je denkt in alle rust over een onderwerp na, laat het nakijken en indien nodig worden de onderwerpen herzien. 
Soms ontstaan ​​creatieve oplossingen en innovatieve benaderingen. En soms rijpt het besef dat de structuren en processen niet meer bruikbaar zijn.

Wat is een seminar / training?

Een seminar wordt één keer over een specifiek onderwerp gehouden met maximaal 25 deelnemers en wordt gebruikt voor bijscholing. Het is een leer- en onderwijsevenement dat dient om interactief kennis te verwerven of te verdiepen in groepen. Seminars worden gehouden door een seminarleider of trainer.

Wat is een conferentie?

Een congres duurt doorgaans maar één dag en lezingen en presentaties worden gegeven door mensen uit één branche. Het aantal deelnemers is lager dan bij bijvoorbeeld een congres.

Wat is een hybride bijeenkomst?

Een hybride conferentie is een relatief nieuw evenementformaat. Met behulp van de nieuwste technologie communiceert u met uw partners over de hele wereld via verschillende streamingopties en videoconferenties. Verschillende trainers en conferentiedeelnemers kunnen live worden toegevoegd.
De deelnemers kunnen ook op afstand deelnemen aan een conferentie in verschillende groepsruimten op locatie.  

Wat is een barkamp?

Een barcamp is een creatieve open conferentie zonder goede planning vooraf met open workshops. De deelnemers ontwikkelen aan het begin van de bijeenkomst hun eigen inhoud en processen en ontwerpen deze later. Barcamps worden gebruikt voor het uitwisselen en bespreken van inhoud. De focus ligt op deelnemersbetrokkenheid. Concrete resultaten kunnen aan het einde van het evenement worden gepresenteerd.

Wat is een workshop?

Het doel van een workshop is om oplossingen te vinden voor problemen, om aan verschillende onderwerpen te werken of om de ontwikkeling van nieuwe ideeën en innovaties te bevorderen. De implementatie vindt plaats in werkgroepen, waarbij het hele team wordt betrokken om samen aan de benodigde issues te werken. Het gemeenschappelijke doel staat op de voorgrond.

Wat is een cursus?

De training vindt plaats in verschillende fasen. De overdracht van kennis in een cursus gebeurt in pedagogische en didactische stappen over een langere periode.

Wat is een conferentie?

Een congres is een meerdaagse vorm van een bijeenkomst met een groot aantal deelnemers (minimaal 50 deelnemers). Een conferentie richt zich op het oplossen van problemen en besluitvorming door het samenbrengen van verschillende experts. Conferenties worden gebruikt om nieuwe producten en diensten te bespreken en te ontwikkelen en om informatie over bedrijfsaangelegenheden met het personeel uit te wisselen. Voor het realiseren van projecten zijn vaak kleinere ruimtes voor groepswerk nodig. Conferenties worden niet altijd intern gehouden, maar ook op nationaal niveau.

Wat is een Design Thinking Meeting?

Het is een aanpak die tot doel heeft problemen op te lossen en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het doel is om oplossingen te vinden die vanuit het oogpunt van de gebruiker overtuigen. Design thinking is gebaseerd op het feit dat problemen beter kunnen worden opgelost als verschillende mensen samenwerken in een creatief ondersteunende omgeving. Het combineert de drie fundamentele kernaspecten: voordeel, uitvoerbaarheid en verkoopbaarheid. De stappen kunnen als volgt worden beschreven:

  1. Begrip: het probleem aan het begin kan het beste worden gedefinieerd met een team van meerdere mensen.
  2. Observeer: Observatie gaat over het kunnen inleven in de klant via analyse of interviews.
  3. Bepaal uw standpunt: de resultaten van de eerste twee stappen worden gecombineerd.
  4. Ideeën vinden: een algemene brainstormsessie maakt alle ideeën mogelijk, hoe gek of utopisch ook.
  5. Prototype: er wordt een creatief prototype gemaakt voor illustratieve doeleinden. Het belangrijkste is: hoe eenvoudiger, hoe beter.
  6. Testen: Ten slotte wordt het ontwikkelde getest. Feedback is het allerbelangrijkste en het is heel normaal dat nieuwe producten verschillende testfasen doorlopen voordat het eindresultaat kan worden goedgekeurd.

 

Nieuwsgierig?

We kijken uit naar uw contactpersoon!

Scroll naar boven